X
تبلیغات
گزارش کار

گزارش کار

علمی

میکروسکوپ

تعریف میکروسکوپ

میکروسکوپ مجموعه ای ازلنزهاست که درون لولهایی قرارگرفته وازنظرنوری هم مرکزشده اند.

 میکروسکوپ برای مشاهده ی اجسام بسیار ریزاستفاده میشود.

تاریخچه میکروسکوپ

اولین میکروسکوپ­­ها در قرن هفدهم ساخته شدند. احتمالاً مؤثرترین آنها توسط Leeuwenhoek ساخته شد که به صورت شیشه­های کوچک نصب شده در یک صفحه فلزی بود که نزدیک چشم نگه داشته شده و در شرایط روشنایی مناسب، قادر به نشان دادن جزئیاتی در حد mm 1 بودند. انواع دیگر میکروسکوپ­های اولیه تصویر واضحی فراهم نمی­کردند تا قرن نوزدهم که میکروسکوپ­های ترکیبی، به برتری تکنیکی نسبت به میکروسکوپ­های تک­لنزی دست یافتند. استفاده از میکروسکوپ­های ترکیبی ساده­تر بود و به واسطه پیشرفت در تکنولوژی طراحی، قدرت تفکیک بهبود یافته و نقایص عدسی­ها کاهش یافت. در سال 1876 تئوری تشکیل تصویر Abbé نشان داد که طول موج نور، محدودیتی در حدود mm 2/0 بر قدرت تفکیک اعمال می­نماید. در این مرحله، دستگاه تقریباً در حد کمال خود بود واز 1900 به بعد بیشتر پیشرفت­ها، عمدتاً در تکنیک­های استفاده، روش­های روشنایی و راههای بهبود کنتراست بوده است. در سال 1900 امکان دیگری نیز به وجود آمد به طوریکه الکترون­ها می­توانستند در مسیرهای غیرمستقیم هدایت شده و بنابراین در تشکیل تصاویر بزرگنمایی شده، مورد استفاده قرا رگیرند. تئوری موجی الکترون­ها بعدها به همراه تئوری Abbé برای محاسبه محدودیت قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به کار رفت که به دلیل طول موج بسیار کوتاهتر الکترون­ها، بسیار بهتر از قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری است. تا سال 1950 توسعه میکروسکوپی الکترونی بر بهبود تکنیکی دستگاه متمرکز شده بود ولی بعد از آن پیشرفت­ها بیشتر به سمت توسعه روش­های استفاده بر مبنای درک واکنش بین الکترون­ها و نمونه و همچنین روش­های تشکیل تصویر ادامه یافت. بروگلی (Louis de Broglie) در سال 1925 برای اولین بار تئوری خصوصیات موجی الکترون­ها که طول موجی به مراتب کمتر از طول موج مرئی دارند را ارائه نمود. سپس در سال 1927 دیویسون (Davisson) و گرمر (Germer) و همچنین تامپسون (Thompson) و رید (Reid) به طور مستقل آزمایشات کلاسیک تفرق الکترونی را انجام دادند که نشان دهنده طبیعت موجی الکترون­ها بود. اندکی بعد، ایده میکروسکوپ الکترونی ارائه گردید و این عبارت برای اولین بار در مقاله نول (Knoll) و راسکا (Ruska) در سال 1932 مطرح شد. این محققین توانستند در این مقاله، آنها ایده عدسی­های الکترونی را به عمل درآورند و تصاویر الکتورنی به دست آمده از چنین دستگاهی را ارائه نمودند. این یک مرحله بسیار مهم و تعیین کننده بود که بالاخره منجر به اختصاص جایزه نوبل به راسکا در سال 1986 گردید (http://www.nobel.se/physics/laureates/1986/). یک سال پس از انتشار این مقاله، قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی از میکروسکوپ­های نوری پیشی گرفت. راسکا اعتراف کرد که چیزی درباره ایده­های بروگلی در مورد امواج الکترونی نشنیده و تصور بر آن داشته که محدودیت طول موج در مورد الکترون­ها اعمال نمی­گردد. تئوری موجی الکترون بعدها به همراه تئوری Abbé برای محاسبه محدودیت قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی به کار گرفته شد که به دلیل طول موج بسیار کوتاهتر الکترون­ها، بسیار بهتر از قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری است. چهار سال بعد میکروسکوپ­های الکترونی عبوری (TEM) توسط شرکت­های تجاری ارائه شدند. اولین میکروسکوپ­های الکترونی عبوری تجاری توسط EM1. Metropolitan-Vickers در سال 1936 در انگلستان ساخته شد ولی ظاهراً چندان خوب کار نمی­کرد. اما تولید این نوع میکروسکوپ­ها در سال 1939 توسط زیمنس (Siemens) و هالسک (Halske) در آلمان شروع شد. پس از جنگ جهانی دوم میکروسکوپ­های TEM توسط منابع دیگر (Hitachi, JEOL, Philips, RCA, Interalia) به تعداد زیاد ساخته شد. مهم­ترین تحول برای دانشمندان مواد در اواخر دهه چهل اتفاق افتاد، به این ترتیب که در سال 1949 هایدنریش (Heidenreich) برای اولین بار فویل­هایی (foils) فلزی را تا حد شفافیت برای الکترون­ها (electron transparency) نازک کرد. این کار توسط بولمن (Bollman) در سوئیس و هیرش (Hirsch) و همکارانش در کمبریج انگلیس دنبال شد. از آنجا که قسمت عمده­ای از بررسی­های اولیه توسط TEM بر روی نمونه­های فلزی انجام شد، کلمه "فویل" به صورت معادل "نمونه" درآمد. تا سال 1950 توسعه میکروسکوپی الکتورنی بر بهبود تکنیکی دستگاه متمرکز شده بود ولی بعد از آن، پیشرفت­ها بیشتر مربوط به توسعه روشهای استفاده بر مبنای درک واکنش بین الکترون­ها و نمونه و روشهای تشکیل تصویر بوده است. تا سال 1960 ترکیب میکروسکوپ­های نوری و الکترونی تمام محدوده بزرگنمایی مورد نیاز برای مطالعه دنیای سوپر اتمی را پوشش داد ولی هنوز محدودیت­های زیادی در استفاده از آنها وجود دارد از جمله محدودیت عمق میدان میکروسکوپ نوری داشت و این واقعیت که میکروسکوپ الکترونی معمولی که استفاده چندانی در حالت انعکاسی ندارد. 

آشنائي با ميكروسكوپ و انواع آن

ميكروسكوپ يكي از وسايل آزمايشگاهي اصلي در آزمايشگاه گياه شناسي است . كه در اينجا انواع آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و طرز كار با ميكروسكوپ نوري معمولي را به تفصيل ارائه مينمائيم . ميكروسكوپهاي مختلف داراي بزرگنمائي هاي متفاوتي ميباشند كه عموماً با وجود عدسيهاي گوناگون، تصوير نمونه مورد نظر چند برابر ميشود . اصول كلي در تمامي انواع ميكروسكوپها براساس عبور نور با طول موجهاي متفاوت از چندين عــدسي محدب ميباشد كه هرچقدر طول موج نور بكار رفته در ميكروسكوپ مزبور كوتاهتر باشد قدرت تفكيك و يا جــداكنندگي آن ميكروسكوپ بيشتر است . براي مثال قدرت تفكيك چشم انسان 1/0 ميليمتر ميباشد و ميكروسكوپ نوري معمولي 24/0 ميكرون .   1 -  ميكروسكوپ نوري ( Light Microscope   ) منبع نور در اين ميكروسكوپ نور مرئي ميباشد و با عبور از چندين عدسي محدب كه در آن تعبيه شده است و نيز يك منشور كه مسير نور را تغيير ميدهد ( قدرت تفكيك 24/0 ميكرون ) . 2 – ميكروسكوپ ماوراء بنفش ( Ultra Violet Microscope) ميكروسكوپ ماوراء بنفش يا ميكروسكوپ U.V.  كه منبع تغذيه نور ، اشعه U.V. ميباشد. نسبت به ميكروسكوپ نوري معمولي قدرت تفكيك بالاتري داشته چراكه اشعه ماوراء بنفش طول موج كوتاهتري نسبت به نور مرئي دارد . عدسي شيئي بكار رفته در اين ميكروسكوپ از جنس كوارتز ميباشد. بدليل مضر بودن اشعه ماوراء بنفش براي چشم انسان، از تصوير شيء عكسبرداري شده و سپس بر روي صفحه مانيتور قابل مشاهده است ( قدرت تفكيك 600 آنگستروم ).  3 – ميكروسكوپ فلورسنس (Fluorescence Microscope ) بطوركلي مواد از لحاظ خاصيت فلورسانس دو نوعند : - فلورسانس اوليه كه اين مواد ذاتاٌ خاصيت فلورسانس دارند يعني از خود نور ساطع ميكنند مثل ويتامينها و رنگها . - فلورسانس ثانويه كه از خود خاصيت فلورسانسي نداشته و با رنگ آميزي و معرفهاي گوناگون از قبيل سولفات بربرين و نارنجي آكريدين خاصيت فلورسانسي را به آنها القاء ميكنيم.  منبع تغذيه نور در اين ميكروسكوپ اشعه U.V. ميباشد. در اينجا نيز از تصوير شيء عكسبرداري شده كه بر روي صفحه مانيتور قابل مشاهده است  4 –  ميكروسكوپ زمينه سياه ( Dark Field Microscope ) منبع تغذيه نور در اين نوع ميكروسكوپ نور مرئي ميباشد و با ايجاد انكسار نور توسط آئينه هاي محدب و مقعر شيء يا نمونه مورد بررسي، شفاف و نوراني در زمينه سياه ديده ميشود. 5 -  ميكروسكوپ اختلاف فاز ( Phase Contrast Microscope ) منبع تغذيه نور در اين نوع ميكروسكوپ نور مرئي ميباشد و براي بررسي بافتها يا نمونه هايي كه اختلاف انكساري نوري كمي دارند مورد استفاده قرار ميگيرد بدين منظور صفحه سوراخ داري به نام پلاك فاز در كندانسور تعبيه ميشود . 6 -  ميكروسكوپ الكتروني ( Electron Microscope ) پيشرفته ترين ميكروسكوپ قرن حاضر، با قدرت تفكيك 2 آنگستروم است. در اين ميكروسكوپ با عبور پرتوهاي الكتروني ساطع شده از رشته سيمي تنگستن با طول موج بسيار پائين از عدسي هاي متعدد كه در نهايت بر روي يك صفحه فلورسنت يا صفحه مانيتور، عكسبرداري صورت گرفته و تصوير شيء قابل مشاهده ميباشد.

انواع میکروسکوپ براساس نوع اشکارسازی

1_ميكروسكوپ پلاريزان:
 كاربرد آن در زمين شناسي است و براي مطالعه خواص نوري بلورها، شناسايي كاني ها ،مطالعه پترولوژي و پتروگرافي سنگ هاي آذرين ،دگرگوني و رسوبي از آن استفاده مي شود

2 ميكروسكوپ پيناكولار:.

 دوچشمي هستند و فقط اجسام را بزرگ مي كنند در زمين شناسي در قسمت فسيل شناسي كاربرد بيشتري دارد.

 3. ميكروسكوپ انعكاسي:

براي شناسايي كاني هاي فلزي مورد استفاده قرار مي كيرند چون آن ها نور را از خودشان عبور نمي دهند .و براي مطالعه شكل و اندازه آنها بررسي مراحل كاني سازي ،وضعيت و رابطه نسبي كاني ها به يكديگر. اجزاي ميكروسكوپ قرار دارد نيكل پلاريزه و به نيكلي كه در بالا قرار دارد نيكل آناليزور گفته مي شود . كنداسور در ميكروسكوپ براي متقاطع كردن نو به كار مي رود o    . o    میکروسکوپ الکترونی عبوری میکروسکوپ نوری o    میکروسکوپ نوری عبوری o    میکروسکوپ نوری بازتابی میکروسکوپ‌های پراب پویشی o    میکروسکوپ نیروی جانبی o    میکروسکوپ نیروی اتمی o    میکروسکوپ نیروی مغناطیسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 10:21  توسط مهدیه کرد  | 

میکروسکوپ تونلی پویشی

انواع دیگری از میکروسکوپ

 میکروسکوپ‌های الکترونی o 
  میکروسکوپ الکترونی روبشی o  
   میکروسکوپ میدان نزدیک نوری o  
 میکروسکوپ ولتاژ پویشی

انواع میکروسکوپ از نظر ساختمان داخلی

میکروسکوپ ساده
میکروسکوپ مرکب    

اجزاي ميكروسكوپ نوري      

 1- اجزاي نوري :

اجزاي نوري عمدتاً مشتمل بر منبع تغذيه نور و قطعات مرتبط با آن ميباشد ، از قبيل لامپ با ولتاژ 20 وات ، فيلتر تصحيح نور و كندانسور كه كندانسور مشمل بر پنج قطعه است كه نور را تصحيح كرده و بر روي نمونه يا شيء مورد بررسي متمركز ميكند:
1 – فيلتر رنگي ( تصحيح نور )                   
 2 – ديافراگم كه حجم نور را تنظيم ميكند
 3 – دو عدد عدسي محدب      
 4 – پيچ نگهدارنده كندانسور      
5 - پيچ تنظيم ديافراگم      

 2 – اجزاي مكانيكي :

– پايه ( Base ) :1

كليه قطعات ميكروسكوپ بر روي پايه مستقر ميباشد . در برخي از مدلهاي ميكروسكوپ نوري منبع نور ، فيوز و كابل برق در پايه تعبيه ميگردد .

 2 – دسته ( Handle ) :

جهت حمل و نقل ميكروسكوپ از دسته استفاده ميشود . نكته قابل توجه آنكه به هنگام جابجايي ميكروسكوپ آن را روي ميز كار نمي كشيم .

3 – لوله ميكروسكوپ  ( Barrel ):

 مشتمل بر عدسي شيئي ( Ocular lens ) و عدسي چشمي (Objective lens) كه با بزرگنــمائي هاي مختلف طراحي مي شوند. عــدسي شيـئي داراي بزرگنمائي هاي X4 ، X10 ،X40 ، X60 و X100 و عدسي چشمي داراي بزرگنمائي هاي X10 ، X15 ، X18 ميباشد كه بسته به نوع ميكروسكوپ متفاوت است. عدسي شيئي معمولاً از چندين عدسي محدب كه در آن تعبيه شده است تشكيل ميگردد.

4 صفحه گردان يا متحرك ( Revolver ) :

عدسيهاي شيئي بر روي اين صفحه قرار ميگيرند و با چرخاندن آن موقعيت عدسيهاي شيئي تغيير ميكند.

5 -  پيچ حركات تند ( Macrometrique ) :

اين پيچ بر روي دسته تعبيه شده است و باعث ميگردد كه صفحه پلاتين با سرعت بيشتري در جهت عمودي جابجا شود.

 6 – پيچ حركات كند ( Micrometrique ) :

اين پيچ بر روي پيچ حركات تند قرار داد و صفحه پلاتين را در جهت عمودي و درحد ميكرون جابجا ميكند .

7 – صفحه پلاتين ( Platine plate )  :

صفحه اي است كه نمونه مورد نظر روي آن قرار ميگيرد و در جهت طول و عرض داراي دو خط كش مدرج ميباشد كه جهت ثبت و يادداشت مكان يك نمونه خاص بكار ميرود .

8– پيچ طول و عرض :

پيچ زير صفحه پلاتين قرار دارد كه آن را در جهت طول و عرض جابجا ميكند . بزرگنمائي يك ميكروسكوپ حاصل ضرب بزرگنمائي عدسي شيئي در بزرگنمائي عدسي چشمي ميباشد .

  9_عدسي چشمي

10_صفحه گردان

11_عدشي شيئي

12_گيره شاريو

13_صفحه پلاتين

 14_كندانسور

15_پيچ حركات تند

 16_پيچ حركات كند

17_منبع نور

 18_پايه

19_منشور

20_پيچ منشور

 21_دسته

22_خط كش مدرج

23_كليد برق

 24_پيچ تنظيم شدت نور

25_پيچ حركات طول و عرض 
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 10:19  توسط مهدیه کرد  | 

موضوع : تشریح مغز پستانداران ( گاو )

 

موضوع : تشریح مغز پستانداران ( گاو )


بخش اصلی سیستم عصبی مغز است  که به سه بخش تقسیم میشود:

1_دستگاه عصبی  مرکزیCNS)): این  بخش شامل مغز و نخاع است که نخاع ادامه یافته مغز است و از بصل النخاع

(پیاز نخاع) شروع میشود. از نخاع اعصابی خارج میشود که از بین دومهره یک عصب خارج میشود.        

2_ دستگاه عصبی محیطی PNS)):  این بخش شامل اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی میباشد  .

3_دستگاه عصبی خودکار: دراین بخش سیستم عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک وجود دارد.

سیستم های عصبی در مغز به صورت ارادی عمل میکنند.

درپستانداران 12عصب مغزی وجود دارد که در این قسمت به 3تای انها اشاره میکنیم:

عصب بویایی _ عصب شنوایی _ عصب واگ .

عصب بویایی نزدیکترین عصب است و بسیار حساس است .

قشر مغز در پستانداران کاملتراز سایر جانداران است. مغز شامل نیمکره های مغز میشود که 2 دسته هستند وبه وسیله شیاری از

 هم جدا میشوند و به وسیله یک پل مغزی یا بخش پینه مانند هز هم جدا میشوند که به ان پنبه ی مغزی میگویند . اتصال این دو

بخش باعث میشود که اطلاعات در دو نیمکره مبادله شود .

ناحیه ی مخ شامل 4 بخش است :

1_ پیشانی

2_ گیجگاه

3_ پسین

4_ پس سری

در هرکدام از این بخشها اعصاب خاصی وجود دارد. مثلا در بخش پس سری ا طلاعات بینایی وجود دارد .

مخچه:

مخچه دارای دو نیمکره و یک بخش مرکزی است.

بطن های مغزی:

چندین بطن یا حفره در درون مغز دیده می شود که با هم در ارتباط اند و جای مایع مغزی نخاعی می باشد.

4 بطن در داخل مغز داریم :

بطن 1 و 2 در نیمکره های راست و چپ قرار دارند و از طریق سوراخ مونروبا بطن 3  در ارتباط اند.بطن 3 و 4 از

طریق مجرای سیلویوس با هم در ارتباط اند.

ادامه ی بطن 4 مجرای اپاندیم است که با نخاع در ارتباط است ,مایع مغزی نخاعی از شبکه مویرگی به نام کروئید

ترشح می شود که نقش ضربه گیر داشته و در دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم مغز نیز دخالت دارد.

انواع شیار:

1_شیار اصلی

2-    شیار فرعی

فرعی ها شیار های کم عمقی هستند که فاصله ی بین دو شیار را شکنج می گویند.شیار های اصلی شیار هایی هستند که ایجاد لوب می کنند.

 

لوب های مغزی:

1-    پیشانی

2-    آهیانه ای

3-    پس سری

4-    گیجگاهی

 

شیارهای اصلی:

1-    شیار طولی

2-    شیار مرکزی(رولاند)

3-    سیلویوس(جانبی)

4-    پس سری

 

مرکز حس بینایی در لوب پس سرس

مرکز حس شنوایی در لوب گیجگاهی

مرکز حس بویایی و چشایی زیر شیار سیلویوس

 

 

 

 

مغز در پستانداران :

اندازه ی مغز به طور متوسط 1.5 (یک ونیم) کیلو گرم است .مغز در داخل جمجمه جای گرفته و توسط پرده هایی به

نام مننژ پوشیده شده این پرده شامل 3 لایه است که سخت شامه که این لایه به سطح داخلی جمجمه چسبیده است.

 

           

رده های مغزی :   

1.نرم شامه         piamatter

 2.عنکبوتیه             arachnoid

 3.سخت شامه           puramatter

لایه ی عنکبوتیه بین نرم شامه و سخت شامه قرار دارد و در این فضا مایع مغزی – نخاعی قرار دارد .

لایه ی داخلی نرم شامه است.

 

 

 


روش کار تشریح مغز:

برای بررسی و تشریح مغز پستانداران معمولا از مغز گاو و یا گوسفند استفاده می شود.مفزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده قرار می گیرد به هنگام خارج کردن از جمجمه جانور,باید سالم و بدون عیب باشد.همچنین به علت نرم بودن زیاد باید با آن به ملایمت رفتار کرد.سپس برای این که مغز استحکام کافی به دست آورد و شکل

طبیعی آن حفظ شود و همچنین تا زمان استفاده سالم باقی بماند ,آن را حداقل به مدت 3 روز در محلول آلدهید فرمیک (فرمالین)8-10٪قرار داد.یک روز قبل از تشریح باید مغز را در محلول فرمالین 2٪قرار دهیم و سر انجام چند ساعت پیش از تشریح آن را درآب معمولی تا بوی تند و آزار دهنده ی آن کاهش یابد.توصیه می شود که هنگام تشریح مغز و برای جلوگیری از نازک شدن پوست انگشتان ,از دستکش مخصوص استفاده گردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اردیبهشت 1389ساعت 20:8  توسط مهدیه کرد  | 

خوش آمد گویی

از حسن انتخاب دوستان جهت بازدید از این وبلاگ متشکرم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم فروردین 1389ساعت 12:51  توسط مهدیه کرد  |